Rao vặt Dịch vụ tại Bắc Ninh, Các tỉnh lân cận Hà Nội