CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÁCH VÀNG TỪ QUẶNG VÀ ĐÁ

Liên hệ 10 - 01 - 2019, 09:10 SA
  • CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÁCH VÀNG TỪ QUẶNG VÀ ĐÁ
Loại: Dịch vụ


Tỉnh, thành, quận: Hải Phòng


CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÁCH VÀNG TỪ QUẶNG VÀ ĐÁ
Tập đoàn PHADUMA chuyển giao công nghệ:
- Tách vàng từ quặng và đá
- Tách vàng từ linh kiện điện tử
- Tách bạc từ phim X-quang…
Liên hệ: Tiến sĩ Phạm Thanh – ĐT: 0934.309.123
Website: http://www.maydovang.com